Mobilita bez bariér

Bez bariér
Bez bariér

Grantový program společnosti ŠKODA AUTO pro rok 2018

I přes rozvoj elektronické komunikace zůstává fyzická mobilita i nadále hlavním způsobem socializace hendikepovaných lidí. ŠKODA AUTO si uvědomuje existenci velkého množství bariér, které hendikepovaným brání k co největšímu zapojení do života, a to jak v přístupu k zaměstnání nebo ke vzdělávání, tak i k volnočasovým aktivitám jako jsou sport, cestování nebo kultura. Program má za cíl redukovat počet těchto barier a tím zkvalitnit život hendikepovaných občanů.

Podporované projekty:
• stavební úpravy a úpravy značení v dopravě
• zlepšení dostupnosti především veřejných institucí pro hendikepované
• podpora zřizování a rozvoje chráněných dílen/pracovních míst na chráněném/otevřeném trhu práce pro hendikepované
• zpřístupňování kulturních, sportovních a společenských akcí osobám se zdravotním postižením
• organizace charitativních akcí pro hendikepované
• spoluúčast na projektech financovaných neziskovými organizacemi či evropskými fondy
 
Náležitosti předkládaných žádostí:
• popis a cíl projektu, důvody realizace a přínos projektu
• rozpočet projektu s rozpadem na jednotlivé náklady
• zdroje financování a vyčíslený požadavek na ŠKODA AUTO a spolufinancování
• vztah projektu ke ŠKODA AUTO nebo jejím zaměstnancům a rodinným příslušníkům (např. zapojení zaměstnanců do projektu)
• informace k případné předešlé spolupráci se ŠKODA AUTO

Oprávnění žadatelé: především obce, neziskové organizace, občanská a zájmová sdružení, příspěvkové organizace

Podporované regiony: především okresy Mladá Boleslav, Rychnov nad Kněžnou, Trutnov a dále k nim přiléhající okresy – viz mapa na úvodní stránce

Uznatelné náklady: investice, provozní náklady

Maximální výše grantu: 120 000 Kč

Spuštění: 5. 2. 2018
Uzávěrka: 18. 3. 2018

Žádost o grant: pouze přes elektronický formulář

O výsledcích grantového řízení budou žadatelé informováni do 31. 5. 2018

###message