Parkování s hybridními vozy Toyota v Praze ZDARMA

Parkování zdarma
Parkování zdarma

Kde zažádat o udělení povolení:
Magistrát hlavního města Prahy, Jungmannova 35/29, Praha 1.
Je nutné se předem objednat na tel. 236 004 354.

 

  • Poplatek činí 100 Kč pro všechny oblasti města Prahy
  • Poplatek se musí platit každý rok
  • Poplatek je nutné zaplatit osobně na pokladně č.10
  • Na základě registrace do systému CIS lze parkovat s Hybridem v modré a fialové zóně a na parkovacích hodinách ve fialové zóně ZDARMA (parkování na zelené a oranžové zóně je zpoplatněno –
  • parkovací hodiny)
  • Parkování zdarma je platné ihned

Pravidla pro zvýhodnění vozidel s hybridním pohonem v zónách placeného stání na území hl. m. Prahy

  1. Vozidlo je vybaveno technickým zařízením, které mu umožňuje provoz výlučně na elektrický pohon, a to buď na základě volby řidiče, nebo autonomně (všechny hybridní vozy Toyota)
  2. Výkon instalovaného spalovacího motoru nebude vyšší než 135 kW (všechny hybridní vozy Toyota)
  3. Od data první registrace vozidla neuplynulo více jak deset let
  4. Dokumenty potřebné k vyřízení žádosti:

            a. Žadatel o zvýhodnění je povinen uvedené skutečnosti doložit potvrzením výrobce automobilu, jeho výhradního zástupce v ČR, nebo autorizovaného prodejce
                (vzor osvědčení ke stažení zde)
            b. Originál velkého technického průkazu
            c. Originál leasingové smlouvy k nahlédnutí (pokud je vozidlo pořízeno na finanční produkt)

Modrá zóna (parkování pro rezidenty) – Parkování s Hybridem zdarma

Fialová zóna (smíšené parkování) – Parkování s Hybridem zdarma

Oranžová zóna (parkování pro návštěvníky) – Parkování s Hybridem nelze zdarma

Zelená zóna (parkování P+R, Carsharing) – Parkování s Hybridem nelze zdarma

KOLIK UŠETŘÍTE S HYBRIDEM TOYOTA

KOLIK UŠETŘÍTE S HYBRIDEM TOYOTA
KOLIK UŠETŘÍTE S HYBRIDEM TOYOTA

Parkování s hybridními vozy Toyota v Praze ZDARMA

###message